Kalendarz roku szkolnego 2017/2018Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 5.10.2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Wąsoszu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

18, 19, 20 kwietnia 2018 r., 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r..


       4 września 2017 r. – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       23 - 31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna

       15 stycznia – 28 stycznia 2018 r. – Ferie zimowe

     29 stycznia 2018 r. – Początek drugiego półrocza

       29 marca - 03 kwietnia 2018 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

       18 – 20 kwietnia 2018 r. - Egzamin gimnazjalny

   1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
    • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
    • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
   2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
    • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
    • z zakresu matematyki – godz. 11:00
   3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
    • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
    • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

         4 maja 2018 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

         1 czerwca 2018 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

         4 – 6 czerwca 2018 r. - Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

   1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
    • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
    • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
   2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
    • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
    • z zakresu matematyki – godz. 11:00
   3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
    • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
    • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

        15 czerwca 2018 r. – Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół

        22 czerwca 2018 r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. - Ferie letnie