Zajęcia z doradcą zawodowym

opublikowane: 29 paź 2015, 05:09 przez Dorota Olejnik
W dniach 22.09.2015 - 8.10.2015 uczniowie wszystkich klas gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z PCDN i PPP w Górze. 
W klasach I odbyły się zajęcia grupowe ,,Poznajemy samego siebie", również w klasach drugich odbyły się zajęcia grupowe ,,Określamy predyspozycje zawodowe". Uczniowie z klas III mieli możliwość indywidualnych konsultacji ,,Budujemy indywidualny plan kariery"
Zajęcia z doradztwa zawodowego miały na celu rozpoznanie indywidualnych mocnych stron i predyspozycji uczniów w odniesieniu do ich planów i celów życiowych. Wyniki indywidualnych badań i konsultacji uczniów w klasach III dotyczące diagnozy cech osobowości, preferencji zawodowych będą przekazane rodzicom na zebraniu z rodzicami w formie pisemnej.
Comments