Zajęcia zawodoznawcze

opublikowane: 26 lip 2015, 07:27 przez Publiczne Gimnazjum   [ zaktualizowane 26 lip 2015, 07:27 ]
     W dniach 4 – 5 listopada 2014 uczniowie z klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym z PCDN PPP w Górze. Uczniowie po przeprowadzonej pogadance rozwiązywali testy:
  • klasy I - ,,Poznaj samego siebie”
  • klasy II - ,,Kwestionariusz zainteresowań zawodowych”
Uzyskane wyniki testów dały odpowiedź uczniom na temat poznania swoich możliwości i zainteresowań.

     Uczniowie z klas trzecich w dniach 15 – 30 października 2014 r. uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. W czasie spotkań rozwiązywali ,,Test preferencji zawodowych”, omawiali wyniki, a także wybierane przez uczniów typy szkół ponadgimnazjalnych oraz ich profile. Wyniki testów uczniów z klas III będą wydrukowane i przekazane rodzicom na najbliższym zebraniu z rodzicami.