Udział uczniów klas III w badaniu PISA

opublikowane: 26 lip 2015, 08:58 przez Publiczne Gimnazjum   [ zaktualizowane 26 lip 2015, 08:58 ]

     Dnia 10.03.2015 roku 31 losowo wybranych uczniów z klas III brało udział w badaniu PISA  – ,,Programie międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Polegało ono na przeprowadzeniu testu wiedzy i umiejętności. Test składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała zadania mierzące umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji tekstu, a także kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące środowiska domowego. W części drugiej brała udział jedna trzecia wylosowanych uczniów. Wiadomości dotyczyły umiejętności ekonomicznych. Uczniowie pracowali indywidualnie na komputerach.

     Międzynarodowe badanie PISA pozwala ocenić, jak młodzież pod koniec obowiązkowego etapu kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej drogi edukacyjnej oraz dorosłego życia, w tym wymagań rynku pracy.

     W Polsce w badaniu PISA w 2015 roku bierze udział 160 gimnazjów. Jest ono przeprowadzane co 3 lata od 2003 roku. Badania wskazują, że Polska ma coraz wyższy wynik, np. w roku 2012 była na 4 miejscu na 70 krajów w świecie, po Holandii, Estonii i Finlandii.

     Mamy nadzieję, że nasi gimnazjaliści dołożą cząstkę zdobytej wiedzy i umiejętności w gimnazjum w celu utrzymania, bądź poprawy wyniku Polski na tle krajów świata.