Udział gimnazjalistów w programach profilaktycznych

opublikowane: 26 lip 2015, 11:23 przez Publiczne Gimnazjum   [ zaktualizowane 26 lip 2015, 11:23 ]
     Uczniowie klas pierwszych i drugich dnia 10 czerwca 2015 uczestniczyli w realizacji programów profilaktycznych ,,Spójrz inaczej„ i ,,Debata”. Celem realizowanych programów jest przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom dotyczących przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom, oraz promowanie postaw abstynenckich. Przekazywane treści ujęte były w trzy podstawowe oddziaływania profilaktyczne: zmiana przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości, wiedza o realnych konsekwencjach. Programy przeprowadzili terapeuci z Wrocławia. Realizację w/w programów profilaktycznych sfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.